Op deze pagina kunt u zich opgeven of u het benefietconcert op 30 september as. wilt bijwonen en met hoeveel personen.

Mocht u later toch verhinderd zijn, wilt u dat dan even doorgeven op activiteiten@hulp4oekraine.nl ?