Hartelijk dank dat u als gastgezin een bijdrage levert. Vanzelfsprekend zullen kosten die u maakt voor uw gasten gedeclareerd kunnen worden. Die zullen dan worden vergoed vanuit de giften die zijn binnengekomen en vanuit de diaconieën van de aangesloten kerken (na goedkeuring). Om het proces efficiënt te houden verzoeken wij u uw declaraties uitsluitend via onderstaand formulier in te dienen.

Richtlijn te declareren kosten

Met hartelijke groet,
Werkgroep Financiën
financien@hulp4oekraine.nl


  • Deze declaratie kunt u indienen door deze (zoveel mogelijk tezamen met scans / kopieën van facturen of bonnetjes)

  • Dit formulier is bedoeld voor de normale, dagelijkse uitgaven

  • Er is een richtlijn welke uitgaven gedeclareerd kunnen worden. U kunt deze hier vinden

  • Bij andere uitgaven of kosten graag vooraf overleg met het kernteam, 06-59828001

  • Graag per opvanglocatie slechts door één persoon declaraties indienen. Verder graag onderling verrekenen

  Datum

  Omschrijving

  Bedrag