Intussen zijn alle gasten ondergebracht in grotere lokaties en niet meer bij mensen thuis. Daarmee is er een einde gekomen aan de status van “gastgezin” en spreken we nu van buddy’s en huismeesters. Een ieder die ons, zowel in de afgelopen tijd als nog steeds, behulpzaam is (geweest), hartelijk dank!!! Zonder jullie hulp was er niets van terecht gekomen!

Soms gaan er mensen weg en komen er nieuwe gasten. Er zal dus blijvend een beroep gedaan worden op vrijwilligers om Buddy te willen worden. Als u ook belangstelling hebt, geef dat dan door via info@hulp4oekraine.nl.

Als u andere vragen heeft, verwijzen we graag naar tabblad ‘Wie zijn wij?’ op de website. Hierop vindt u de e-mailadressen van de diverse werkgroep coördinatoren. Bedenk dan even voor uzelf bij welke werkgroep uw vraag thuishoort.  

Hartelijke groet,

Kernteam Hulp4oekraine