We zijn ontzettend dankbaar dat u zich beschikbaar heeft gesteld als gastgezin. De afgelopen weken hebben we als een achtbaan beleefd, inmiddels zijn de eerste Oekraïners al in ons dorp. Achter de schermen zijn we druk bezig om structuur aan te brengen in de organisatie. Eén van de zaken die nog op ons wensenlijstje stond was een informatiebrief naar de gastgezinnen. Wellicht voor de mensen die al Oekraïners te gast hebben, mosterd na de maaltijd, maar hopelijk draagt het nog bij.

In de planning staan nog verschillende busritten om Oekraïense vluchtelingen op te halen uit Polen. We houden je middels berichten via de app, de website en uiteindelijk ook via e-mail op de hoogte.

Hieronder een aantal praktische zaken:

  • Zorg bij aankomst voor een welkomstpakket. Denk hierbij aan verzorgingsproducten (shampoo, doucheschuim, tandenborstel, tandpasta, zeep etc.), handdoeken, fles water, glazen en een knuffeltje voor kinderen.
  • Zorg dat er achtervanggezinnen beschikbaar zijn voor Gebed & financiële (indien nodig), praktische en emotionele steun. Het liefst een gezin dat zich niet heeft opgegeven als gastgezin, omdat we verwachten dat we alle opvang wellicht nodig zullen hebben. Laat deze gezinnen in de eerste paar dagen ook kennis maken met de vluchtelingen. Lukt het niet om één of meerdere achtervanggezinnen te regelen, laat het dan weten aan ons als organisatie. Dan kunnen wij je hier wellicht verder mee helpen.
  • Ons advies is om in de eerste twee dagen duidelijke afspraken te maken met de vluchtelingen die bij u verblijven. Denk aan gebruik van de keuken/badkamer, routines die leven in het gastgezin etc.
  • Betreft de maaltijden. Overleg met de vluchtelingen of er allergieën of bijzonderheden zijn. Probeer de mensen te betrekken bij de dagelijkse routines (boodschappen doen, koken, enz.). Vanuit ervaringen bij professionele hulporganisaties weten we dat dit belangrijk is voor de eigenwaarde van vluchtelingen. Ons advies om dit binnen 1 week te bespreken met de vluchtelingen en hier ook vorm aan te gaan geven.
  • Als er behoefte is aan kleding, kunt u terecht bij Van der Weerd in Grafhorst aan de Grafhorsterweg 24. Ze zijn geopend van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.  
  • Bij dringende medische kwesties kunt u terecht bij huisartsenpraktijk Goedzorg in IJsselmuiden. Buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijk, kunt u terecht bij de huisartsenpost in Zwolle. Zie document belangrijke informatie geneeskundige zorg.
  • Wilt u uitvragen of de vluchteling, chronische medicatie gebruikt? Zo ja, dit melden graag melden op medisch@hulp4oekraine.nl. Dan kunnen we snel schakelen als er wat nodig is.  
  • Als u psychische problemen (nachtmerries, niet kunnen slapen, extreem angstig, paniekaanvallen etc) signaleert bij de vluchteling of binnen uw eigen gezin, neem dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie. Er is een werkgroep pastorale en medische hulp.
  • School voor de kinderen gaat via de Gemeente Kampen. Neem daarvoor contact op met: Onderwijszaken Oekraïense gasten (Basis- en Voortgezet Onderwijs): Gemeente Kampen: Karin Oortwijn, oekraine@kampen.nl, 06 21903658
  • Vertrouw op God. Hij is onze Helper!

Onder ‘veelgestelde vragen’ op de website vindt u de komende tijd meer informatie.  

Als u andere vragen heeft, verwijzen we graag naar tabblad ‘Wie zijn wij?’ op de website. Hierop vindt u de e-mailadressen van de diverse werkgroep coördinatoren. Bedenk dan even voor uzelf bij welke werkgroep uw vraag thuishoort.  

Hartelijke groet,

Kernteam Hulp4oekraine

Veel gestelde vragen:

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne, wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij het CAK subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten.
De gemeente Kampen heeft ook een nuttige pagina met veel informatie samengesteld. https://www.kampen.nl/nieuws/oekraine
In Kampen worden vanaf zondag 13 maart Oekraïense diensten belegd. In deze diensten zal ds. D. M. Vinogradsky uit Zhitomir voorgaan. De diensten beginnen op 14:30 uur. De diensten worden ook digitaal uitgezonden. Ze zijn te beluisteren en bekijken via kerkdienstgemist.nl, Bazuinkerk, Kampen. Locatie: Cello 1, Kampen.
Dat onze gasten het psychisch zwaar hebben zullen de meeste gastgezinnen nu al wel ondervonden hebben. We kwamen deze link tegen die we graag willen delen: https://www.wereldpsychologen.nl/. Er wordt door een (groeiend) aantal psychosociale hulpverleners (vrijwillig, en in hun vrije tijd) telefonisch kosteloze hulp aangeboden aan Oekraiense mensen die het moeilijk hebben. Omdat ze dit in hun vrije tijd "erbij" doen, gaat het niet ten koste van de wachtlijsten die er (helaas) op dit gebied normaal gesproken bestaan.
Ook de Stichting Gave biedt psychische hulp. Meer informatie op https://www.gave.nl/oekraine.
Er is door RefugeeHelp een site opgezet waarop veel nuttige en praktische informatie goed gerangschikt wordt ontsloten. De informatie is in 4 talen beschikbaar, waaronder het Oekraïens. https://www.refugeehelp.com/get-help
Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoef je je geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit de overheid, houd daarom deze website goed in de gaten. Neem voor vragen ook contact op met de belastingdienst, uitkeringsinstantie of de gemeente waar je woont.
Langzamerhand komt er meer duidelijkheid over de leefgeldregeling van het Rijk. De gemeente Kampen verwacht na de Paasdagen te kunnen beginnen met het uitkeren van leefgeld. Hoe dat in de gemeente Kampen precies gaat weten we nog niet. Het Rijk stelt de volgende bedragen voor: 1. Vast maandelijks bedrag van €260 per persoon per maand (€205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke uitgaven) 2. Een maandelijkse toeslag voor wonen van € 215 voor een volwassene en € 55 voor een minderjarige als ze bij een gastgezin wonen De bedragen gaan rechtstreeks naar de Oekraïners. Zodra er inkomsten zijn uit arbeid, wordt dit in mindering gebracht. Mocht u als gastgezin in financiële problemen komen, laat het ons dan weten via financien@hulp4oekraine.nl.
Voor vluchtelingen die contact zijn kwijtgeraakt met familieleden wereldwijd als gevolg van oorlog, migratie en natuurgeweld bestaat de afdeling Restoring Family Links van het Rode Kruis. Mensen die op zoek zijn naar hun familie staat het Rode Kruis persoonlijk en kosteloos te woord om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor opsporing door middel van een internationaal netwerk. Op het moment dat iemand zich wil aanmelden voor een intakegesprek kan hiervoor het aanvraagformulier op de Rode Kruis webpagina ingevuld worden: Zoeken naar vermiste familieleden - Restoring Family Links Rode Kruis. Een medewerker neemt daarna (telefonisch) contact op met de aanvrager. De afdeling RFL is voor vragen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur te bereiken via (070) 44 55 822
Het advies is advies in te winnen bij een lokale dierenarts in verband met controle en mogelijk benodigde vaccinaties (rabiës). Je kunt ook contact opnemen met het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne (www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/). Je kan dan denken aan steun bij het krijgen van de benodigde vaccinaties, verzorgingsproducten voor dieren of het zoeken naar een tijdelijke plek waar het huisdier kan worden ondergebracht.
Soms verhuizen mensen. Dat geldt ook voor onze Oekraiense gasten. Om te zorgen dat de communicatie vanuit de overheid daarna goed blijft gaan moet de overheid weten op welk adres iemand is ingeschreven. Binnen de gemeente Kampen kan dit met verhuisformulier.
Na contact met de RDW het volgende:

* Een Oekraïens rijbewijs komt niet in aanmerking voor omwisselen

* De "30% regeling" geldt alleen als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:
o U werkt in loondienst bij uw werkgever.
o U hebt een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
o U bent buiten Nederland geworven.
o U hebt een geldige beschikking.

Doorgaans is de tweede en zeker de derde voorwaarde niet van toepassing voor Oekraïense vluchtelingen.

Conclusie: 185 dagen na inschrijving vervalt het rijbewijs en moeten ze opnieuw examen doen om een Nederlands rijbewijs te kunnen krijgen.