We ontvingen vandaag een persbericht van de Stichting Gave. Het leek ons een goed idee deze informatie door te geven.

PERSBERICHT

Veel christenen hebben, gedreven door Gods Woord en liefde, Oekraïense vluchtelingen in huis opgenomen. Oekraïners als gasten verwelkomen in je eigen huis is prachtig, maar roept ook vragen en spanning op. Gave biedt daarom coaching aan voor christelijke gastgezinnen. Zodat de gezinnen een luisterend oor hebben en ze op langere termijn ook opvang blijven bieden. Voor Oekraïners biedt Gave psycho pastorale hulp.

Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne hebben veel vluchtelingen een plek gekregen in een christelijk gastgezin in Nederland. Soms in eigen huis, of ook via een gastenverblijf in de tuin. De impact van langdurig gasten uit een andere cultuur opvangen is groot. Gave helpt daarom met praktische tips. Vanaf nu biedt Gave daarnaast christelijke coaching voor gastgezinnen, zodat het opvangen in harmonie en liefde kan blijven gebeuren en tot zegen zal zijn voor de Oekraïense vluchtelingen en het gastgezin zelf.

Speciaal hiervoor getrainde christelijke coaches en maatschappelijk werkers houden frequent contact met het gastgezin. De coaches bieden een luisterend oor, advies en gebed. De coaches werken vanuit bijbelse principes en geloof is onderdeel van de gesprekken. De coaches geven geen praktische hulp, zoals het regelen van school, uitkering en zorg.

Veel Oekraïense gasten leven in spanning en hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Met psycho pastorale hulp aan Oekraïners wil Gave hun herstelproces ondersteunen. Gave heeft hiervoor een team van professionele christelijke hulpverleners ingeschakeld.

Daniëlle Overvest coördineert bij Gave dit project en had eerder contact met een gastgezin. “Het gezin vertelde me dat ze spontaan “ja” hadden gezegd toen de vraag kwam of zij Oekraïense vluchtelingen konden opnemen. Er was plek in een gastenverblijf. Maar al snel moest het gezin dealen met onverwachte en ongewenste situaties. De gasten haalden ongevraagd spullen uit de garage, de net nieuwe fiets van hun zoon moest eraan geloven. De gastvrouw was druk bezig met eerste levensbehoeftes inkopen, eten koken en de was doen. Het werd haar allemaal een beetje te veel. Ik vroeg haar of ze er al aan gedacht had om de gasten zelf te laten koken en afspraken te maken over gebruik van spullen. Eh nee eigenlijk niet. Ze bedankte me voor deze eigenlijk best voor de hand liggende tip, maar die zij in haar stressvolle situatie niet kon bedenken. Ik luisterde nog wat langer naar haar verhaal en kon haar nog wat meer adviezen geven. We geloven daarom dat voor veel gezinnen een coach een waardevol aanbod kan zijn.”

De coaching en psycho pastorale hulp is gratis beschikbaar voor christelijke gastgezinnen die via hun eigen netwerk in contact zijn gekomen met hun Oekraïense gasten of via bemiddeling van Takecarebnb. In de tweede situatie is de coaching van Gave een extra mogelijkheid naast de beperkte coaching die beschikbaar is via Leger des Heils. Aanmelding voor coaching gastgezinnen kan via www.gave.nl/gastgezin. Aanvraag voor psycho pastorale hulp kan op www.gave.nl/hulpoekr.

EINDE PERSBERICHT

Op www.gave.nl/oekraine vindt u het complete aanbod van Gave om Oekraïense vluchtelingen welkom te heten. Wilt u toelichting of meer weten over bovengaand persbericht? Neemt u hiervoor contact op met: Rien Bregman, rienbregman@gave.nl, 06-44058577.

Over Stichting Gave
Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en bij God. Gave wil samen met christenen en kerken vluchtelingen in Nederland zien, liefhebben en een thuis bieden in de gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan.
Kijk voor meer informatie op www.gave.nl.

Categorieën: gastgezinnen