Vanmiddag hebben we een zeer geslaagde bijkomst gehad. We hadden alle gastgezinnen met hun gasten uitgenodigd in de Zaaier voor een stukje ontmoeting. Halverwege de middag hebben we de groepen gesplitst zodat er in alle rust eerst met de gastgezinnen en daarna met de gasten kon worden gesproken wat hen bezighoudt, waar ze tegenaan lopen, enz.

Het bleek in een grote behoefte te voorzien zodat we voornemens zijn dit regelmatig te herhalen. Ook hebben we middels een korte enquête onder de gasten geïnventariseerd welke kennis en vaardigheden aanwezig zijn en welke hobby’s men beoefent. We willen dit gebruiken om andere activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van onze gasten.

We zijn erg blij dat we zo’n goede tolk bereid hebben gevonden ons steeds met allerlei vertaalwerk te helpen!