Vanaf 1 februari 2023 gaat de leefgeldregeling ROOO veranderen. Het wordt meer in lijn gebracht met de leefgeldregelingen die gelden voor andere vluchtelingen. De belangrijkste wijzigingen:

  • Alleenstaanden zonder werk: vrijwel ongewijzigd
  • Gezinnen zonder werk: leefgeld per kind afhankelijk van de gezinsgrootte
  • Werkenden: geen recht meer op leefgeld, ook niet voor de gezinsleden

Voor de groep werkenden met een gezin gaat er dus veel veranderen. De teruggang in inkomsten kan worden opgevangen door bestaande regelingen voor mensen met een laag inkomen, de zgn. toeslagen en ook kinderbijslag.

De rijksoverheid heeft e.e.a. duidelijk op een rijtje gezet:

Factsheets nieuwe regels voor leefgeld en opvang | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Categorieën: nieuws