Gisteren kwam het nieuws dat de Nederlandse regering de Oekraïense vluchtelingen financieel tegemoet komt.
Onze bron is nu alleen de nieuwsmedia. De regeling met details wordt nog uitgewerkt. Hieronder een samenvatting van de berichten in de nieuwsmedia:

Werk
Zoals het nu lijkt kunnen gevluchte Oekraïeners per direct aan het werk als ze dat willen. De regeling die dat mogelijk moet maken is met spoed naar de Raad van State gestuurd met de bedoeling dat de regeling met terugwerkende kracht ingaat per 4 maart jl.

Leefgeld
Het kabinet komt Oekraïeners tegemoet met leefgeld. Er wordt nu gesproken over €60 per week als basisbedrag. Voor vluchtelingen in gastgezinnen komt er bij die 60 euro een extra bedrag. Deze bedragen wisselen in de berichten en zullen afhankelijk zijn van de situatie van de vluchtelingen. Het geld zal via de gemeente Kampen worden verstrekt. Hoe weten we nog niet.

Het bedrag dat vandaag vanuit Hulp4Oekraïne wordt gegeven moet gezien worden als een voorschot en tegemoetkoming uit eigen middelen, omdat we op het moment dat we het besluit namen dit te gaan doen nog niet wisten wat de Rijksoverheid zou gaan doen.

Bovenstaande nog even onder voorbehoud totdat het bevestigd is op Rijksoverheid.nl.

Hou onze website in de gaten! Als er nieuws of andere informatie is proberen we dat daar neer te zetten.