Op dit moment is de opvang in een stabiele fase. Alle ruimte die beschikbaar is gesteld, is benut. Daarnaast zijn we sinds 1 juli geadopteerd door de gemeente Kampen en daarmee door de Veiligheidsregio. Nieuwe aanmeldingen zullen dus via de Veiligheidsregio lopen.

Nieuwe opvang bij particulieren thuis doen we niet meer. Mocht u een grotere lokatie beschikbaar hebben waarin gasten zelfstandig kunnen wonen, dan zijn we zeker nog geinteresseerd. Die lokatie zou dan mogelijk onder het contract met de gemeente kunnen gaan vallen zodat er ook een bescheiden vergoeding tegenover staat.