Op deze pagina kunt u zich opgeven of u op de vrijwilligersavond 13 april as. aanwezig zult zijn en met hoeveel personen. We zouden dat erg graag willen weten vanwege de voorbereidingen en de catering.

Mocht u later toch verhinderd zijn, wilt u dat dan even doorgeven op activiteiten@hulp4oekraine.nl ?