Voor de opvang is veel werk verzet. Veel inspanningen in korte tijd.

Er zijn daarbij ook kosten gemaakt om de opvang te realiseren, en er worden dagelijks nog  uitgaven gedaan voor bijvoorbeeld levensonderhoud.

We hopen dat veel ook is opgelost in familieverband en door kennissen. Maar voor de uitgaven die er zijn geweest is er de mogelijkheid die te declareren. Gelukkig komen er dagelijks giften binnen van mensen en organisaties die het werk financieel willen steunen.

Wij denken daarbij aan kosten van levensonderhoud, kosten van het realiseren van huisvesting, dagbesteding en andere kosten.
Binnen de gemeenten wordt veel kleding aangeboden. Ook zijn er sommige plaatsen waar dit wordt verzameld. Toch zal er ook (onder)kleding zijn die men liever nieuw aanschaft.

Voor het declareren kunt u het formulier van de website gebruiken

Wij verzoeken u  dit formulier volledig in te vullen. Wanneer voor ons iets onduidelijk is kunnen wij contact met u opnemen.
Voor bijzondere, eenmalige en hoge uitgaven verzoeken wij u vooraf dit te overleggen met de kerngroep, 06-59828001.

Leefgeld.

Veel van de Oekraïners zijn momenteel niet in staat om bij hun bankrekeningen te komen.

We zullen als werkgroep dan ook aan de gasten een leefgeld per week verstrekken. Dit is in principe geld voor de mensen zelf, waarmee ze eigen, kleine uitgaven kunnen doen.

De eerste keer zal dit zijn:

Voor volwassenen is dit € 50,–
Voor kinderen (jonger dan 18 jaar) is dat € 20,–.

Daarna wordt per week hiervoor de richtlijn van het COA (ongeveer)  gevolgd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gasten die zelf voor hun eten zorgdragen en gasten die met het gastgezin mee eten.

Als leefgeld wordt er € 20,– per persoon verstrekt.

Als de gasten zelf voor hun eten zorgen wordt er eetgeld gegeven: 

Bij 1- 2 personen 40 euro per persoon per week; 
bij huishoudens van 3 personen 35 euro per persoon per week;
en bij huishoudens van 4 personen of meer 30 euro per persoon per week.

Gastgezinnen kunnen de extra kosten (eventueel) declareren.